Info

Spoločnosť Pro Arma v Lehôtke pod Brehmi vstúpila na trh v roku 2006 s výrobno-obchodnou činnosťou, pričom naše skúsenosti siahajú ďalej do minulosti.

Všetka naša betonárska oceľ má certifikát o zhode, ktorý vydáva Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o. v Bratislave.

Našími hlavnými prioritami sú:

  • spokojnosť zákazníka
  • nízka cena
  • včasné dodacie lehoty
  • kvalita a presnosť

Pre kompletnú spokojnosť našich zákazníkov sme rozšírili našu ponuku o produkty pre tesárov a železiarov, medzi ktoré napríklad patria dištančné prvky, rúrky a konusy, tesniace systémy pre monolitické stavby.